Categories

Take Part!

The Day of Archaeology 2013 will be held on Friday 26 July!

Interested?

We are looking for people working, studying or volunteering in the archaeological world to participate with us in a “Day of Archaeology” in July 2013.  The resulting Day of Archaeology website will demonstrate the wide variety of work our profession undertakes day-to-day across the globe, and help to raise public awareness of the relevance and importance of archaeology to the modern world. We want anyone with a personal, professional or voluntary interest in archaeology to get involved, and help show the world why archaeology is vital to protect the past and inform our futures.

How You Can Help

We are looking for archaeologists who are able to document their day and send it to us to publish here on the Day of Archaeology website. You can do this through any medium that you are comfortable with, be it writing about, filming, recording or photographing your day.

If you can’t make the date in July 2013, you can still contribute up to a week before or after the Day of Archaeology itself.  If you would like to take part but don’t feel confident writing a blog or uploading photos, audio or film, please get in touch with us at the email address below, and we will help.

How to Sign Up

Email us at dayofarchaeology [at] gmail.com if you would like to sign up. You can also find out more about exactly what to do for the blog on the ‘Contributors Guidelines‘ page.

Mae’r Diwrnod o Archaeoleg 2012 eich angen!

Rydym yn chwilio am bobl yn gweithio, astudio neu gwirfoddoli mewn archaeoleg unrhyw le yn y byd i gymeryd rhan yn y prosiect blogio gwirfoddorol “Diwrnod o Archaeoleg” ar dydd Gwener 29fed Mehefin 2012. Fydd y safle we fydd yn canlyn yn dangos yr amriwiaeth eang o waith mae ein proffesiwn yn ymgymryd ynddo o dydd i ddydd ar draws y byd, ac yn helpu i godi ymwybyddiaeth o faint mor berthnasol a phwysig mae archaeoloeg i’r byd modern. Rydym angen unrhyw un gyda diddordeb personol, proffessiynnol neu gwirfoddol yn archaeoleg i gymeryd rhan, a helpu dangos i’r byd pam fod archaeoleg yn hynod bwysig i warchod y gorffenol a hysbysu ein dyfodol.

Sut fedrwch chi helpu

Rydym yn chwilio am archaeolegwyr (proffesiynol a gwirfoddol) sydd yn gallu cofnodi eu diwrnod a’i ddanfon i ni i’w gyhoeddi ar safle we Diwrnod o Archaeoleg (www.dayofarchaeology.com). Fedrwch chi gwneud hyn drwy unrhyw gyfrwng rydych chi yn gyfforddus yn defnyddio – fedrwch chi ysgrifennu am eich diwrnod, ffilmio, recordio neu drwy ffotograffu! Os na fedrwch chi cyfrannu ar y dydd Gwener, gallwch chi gyfranu hyd at wythnos cyn neu ar ol Diwrnod o Archaeoleg eu hyn. Os ydych chi a diddordeb cymeryd rhan ond dim efo’r hyder i ysgrifennu blog neu llwytho lluniau/ffilm, plis cysylltwch a ni ac fe allwn ni helpu.

Plis ebostiwch ni ar dayofarchaeology@gmail.com

Diolch yn Fawr! (Welsh kindly provided by Spencer Smith.)