Diwrnod ym mywyd Archaeolegydd preswyl

Rydw i wedi bod ar leoliad gwaith gydag Amgueddfa Cymru yng Nghaerdydd am y ddau fis diwethaf. Roedd hyn yn rhannol fel profiad gwaith, ond hefyd yn saib o brysurdeb y cwrs PHD yn astudio metelwaith yr Oes Efydd.

Dechrau delfrydol i ddiwrnod cyffredin yn yr Amgueddfa – paned!

Does na ddim diwrnod cyffredin – un o’r pethau gwych am weithio fel archaeolegydd ac mewn amgueddfa yw gorfod ymateb i bethau wrth iddyn nhw ddigwydd! Yr wythnos diwethaf, roeddwn i’n ysgrifennu adroddiad ar gelc o’r Oes Efydd; ddoe roeddwn i’n pori drwy archif cloddfa anheddiad Canoloesol; heddiw rydw i’n gwneud gwaith ymgysylltu cyhoeddus a cyfryngau cymdeithasol ar gyfer yr adran Archaeoleg. Pwy a ŵyr beth fydda i’n ei wneud wythnos nesaf?!

Yr amrywiaeth yma oedd un o’r pethau a ddenodd fi at archaeoleg. Dim ond un elfen yw’r gwaith cloddio a darganfod pethau newydd. Mae gwaith ymchwil, dadansoddi, curadu, cadwraeth, darlunio, ymgysylltu a llawer mwy i’w wneud hefyd.

Fy nesg, a’r rhestr o brojectau i’w cyflawni

Mae fy nghyfnod yn yr Amgueddfa yn fy helpu i ddeall yr holl agweddau yma, ac rwy’n lwcus i weithio gyda phobl mor groesawgar gydag amrywiaeth o arbenigedd. Mae pob sgwrs yn gyfle i ddysgu, ac mae archaeoleg yn fy herio yn barhaus. O gywain basau data ar aur hynafol, i ludo crochenwaith at ei gilydd – mae fy niwrnod cyffredin wastad yn ddiddorol.

Rhai o’r deunyddiau yr ydw i wedi bod yn gweithio gyda nhw

Ac ar y nodyn hwnnw, mae’n rhaid i fi fynd i helpu gyda thaith tu ôl i’r llenni ar anifeiliaid darfodedig Cymru!