Dzisiejsze wymiary odległej przeszłości

W mojej pracy badawczej interesują mnie współczesne formy funkcjonowania odległych reliktów z przeszłości i narracji na ich temat we współczesnym świecie. Przeszłość nie skończyła się w odległych pradziejach czy w średniowieczu, lecz wciąż jest obecna i uobecniana – nadal trwa. Może także oddziaływać na życie współczesnego człowieka za pośrednictwem jej materialnych pozostałości, rekonstrukcji czy inscenizacji kreowanych poprzez archeologię, budząc przy tym często emocjonalne reakcje ze strony nawiązujących do niej osób.

Przeszłość może być uobecniana i doświadczana za pośrednictwem wielu mediów:

Pozostałości i reliktów

4

 

Rekonstrukcji

DSC_0321

 

Inscenizacji scen życia z przeszłości 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Publikacji

Bez tytułu

et cetera…

Archeologia – nauka badająca i rekonstruującą odległą przeszłość – odgrywa w tym kontekście istotną rolę, stopniowo przekształcając się z wyłącznie akademickiej nauki o pradziejach w formę ich uobecniania w teraźniejszości,
stając się jednocześnie praktyką społeczną, rodzajem dialogu i interakcji ze społeczeństwem, a także sposobem doświadczania przeszłości. Jako archeolog jestem głęboko przekonany, że przeszłość i archeologia są zarówno ważne, jak też użyteczne oraz że w dającej się przewidzieć przyszłości nadal będą odgrywać istotną rolę w kulturze, w społeczeństwie oraz w życiu współczesnego człowieka.

MICHAŁ PAWLETA