UNETICE CULTURE

“It’s a Long Way to Tipperary”, cz. 2 – uzupełnienie do artykułu: ZDJĘCIA

Poniżej zamieszczone zostało uzupełnienie do tekstu popularno-naukowego “It’s a Long Way to Tipperary w postaci materiału ilustracyjnego, a przygotowanego w związku z międzynarodowym Dniem Archeologii. Z pracą można zapoznać się tu: http://www.dayofarchaeology.com/its-a-long-way-to-tipperary/

 

RYC. 02. RZUT WYMIAROWY ODSŁONIĘTYCH ELEMENTÓW BUDOWLI KOMORY GROBOWEJ KURHANU W SZCZEPANKOWICACH:

RYC. 03. RZUT WYMIAROWY BUDOWLI KOMORY GROBOWEJ KURHANU W SZCZEPANKOWICACH O KONSTRUKCJI CZTERO – SŁUPOWEJ, BEZ SŁUPA CENTRALNEGO:

 

RYC. 04. MODEL BUDOWLI KOMORY GROBOWEJ KURHANU W SZCZEPANKOWICACH O KONSTRUKCJI CZTERO – SŁUPOWEJ BEZ SŁUPA CENTRALNEGO:

 

RYC. 05. MODEL KURHANU W SZCZEPANKOWICACH O KONSTRUKCJI WRAZ Z UKAZANIEM DWU PŁASZCZY ZIEMNYCH, A TAKŻE ZASTOSOWANIU KOMORY GROBOWEJ WG WERSJI WANDY SARNOWSKIEJ (TJ. BUDOWLI TRÓJ-SŁUPOWEJ):